مهارت های زندگی

 
 

                   

خَيرُكَ اِلَينا نازِلٌ وَشَّرُنا اِلَيكَ صاعِدٌ وَلَمْ يزَلْ وَلا يزالُ مَلَكٌ كَريمٌياْتيكَ عَنّا بِعَمَل قَبيح فَلا يمْنَعُكَ ذلِكَ مِنْ اَنْ تَحوُطَنا بِنِعَمِكَوَتَتَفَضَّلَ عَلَينا بِآلائِك پروردگارا ، همواره  تو در حق ما خوبی کرده ای و همواره ما در حق تو کوتاهی  کرده ایم  و تو  ای پادشاه بزرگوار و كريم در مقابل اعمال زشت ما نعمتت را از ما دریغ نداشته ای و ما را از فضل خود محروم نکرده ای

 
 
 
 
شما اینجا هستید: خانه مشاوره مجموعه مشاوره ها امتحانات
 
 

امتحانات

Department: تحصیلی

Date: 07.07.2012 14:36:06

11.07.2012 12:36:57

Super User:

تست تستس تستست

11.07.2012 12:33:15

Super User:

قثقاتثقانثقنت

11.07.2012 12:32:33

Super User:

اتقثنقاثن انتقثاقنتثاقنتث

07.07.2012 14:36:06

جمیله طالقانی:

در مورد امتحانات سال آینده

 
 
 
 

پیشنهادات  شما

نام
Please let us know your name.
پست الکترونیک
Please let us know your email address.
پیشنهاد
Please let us know your message.

معرفی  مشاورین