مهارت های زندگی

 
 

                   

گفتم: غیر از تو کسی رو ندارم.گفتی: نحن اقرب الیه من حبل الورید ما از رگ گردن به انسان نزدیک‌تریم (ق/16)

 

 
 
 
 
شما اینجا هستید: خانه مشاوره مجموعه مشاوره ها دینی هوای نفس
 
 

هوای نفس

Department: دینی

Date: 01.09.2012 15:13:24

04.09.2012 13:25:49

مشاور دینی:

اگر كسي بنا را بر تاييد خويش نگذارد بلكه نفس در نظرش متهم و مظنون باشد از مكر نفس خواهد رهيد. مشكل انسان اين است كه همواره انگشت اتهامش به سمت ديگران است و حتي آنجا كه مطمئن است خطاكار است رفتار خودش را توجيه مي كند. اگر شما به كسي خوش بين باشيد براحتي مي تواند فريبتان دهد و اگر به كسي بدبين باشيد او هرگز نمي تواند با شما مكر ورزد. در روايات توصيه شده كه از نفست حساب بكش آنگونه كه شريكي از شريكش حساب مي كشد.

01.09.2012 15:13:24

زهرا تابش:

نفس چگونه و با چه حرفهايي انسان را فريب مي دهد و چه راههايي براي رهايي از زينت دادن نفس ذکر شده است ؟

 

 
 
 
 

پیشنهادات  شما

نام
Please let us know your name.
پست الکترونیک
Please let us know your email address.
پیشنهاد
Please let us know your message.

معرفی  مشاورین