مهارت های زندگی

 
 

                   

 

 

ورود شما را به سایت مهارت های زندگی خوش آمد می گوییم.

 
 
 
 
شما اینجا هستید: خانه مشاوره مجموعه مشاوره ها تحصیلی انتخاب رشته ای که ارزش اجتماعی بیشتری دارد
 
 

انتخاب رشته ای که ارزش اجتماعی بیشتری دارد

Department: تحصیلی

Date: 05.09.2012 20:15:58

06.09.2012 07:32:46

مشاور تحصیلی:

دوست عزیزم در مورد رشته تحصیلی باید بدانید که معیارهای متعددی را باید در نظر بگیرید از جمله تناسب آن با توانمندیها و استعدادهای خود، علاقمندی شما به آن( چون قرار است سالهای آتی بخش عظیمی از روند زندگی شما را شکل دهد)، کاربری آن رشته در جامعه و ارزشمندی اجتماعی آن. همانطور که توجه کردید ارزشمندی اجتماعی یک رشته یکی از معیارهای انتخاب رشته است که تا حد زیادی متناسب با فضای اجتماعی که در آن زندگی می کنیم می باشد. اما به طور کلی باید گفت انتخاب رشته ای که بر اساس توانمندی، استعداد و علاقه شما باشد و بتواند امکان انتخاب رشته دانشگاهی یا فضای کاری آینده شما را نیز متناسب با همین معیارها فراهم کند و کاربرد مناسبی هم در جامعه داشته باشد، خود به خود هم ارزش فردی و هم ارزش اجتماعی پیدا می کند، چون هم رضایت شما را برآورده می کند و هم رضایت اجتماعی ( یعنی خدمتی به جامعه خواهید کرد که در نتیجه آن ارزش اجتماعی رشته شما تعیین می شود.) بنابراین پیش از انتخاب رشته کمی عمیقتر به وضعیت خود نگاه کنید و شرایط و توانمندیهای خود و علایقتان را در نظر بگیرید و با آینده نگری نسبت به رشته تحصیلی دانشگاهی و شغل آینده نسبت به انتخاب رشته اقدام کنید. با آرزوی موفقیت برای شما

05.09.2012 20:15:58

زهرا رضوی:

ميخواهم مرا در مورد انتخاب رشته راهنمايي كنيدامروزه كدام رشته ها ارزش اجتماعي بيشتري دارند؟

 

 
 
 
 

پیشنهادات  شما

نام
Please let us know your name.
پست الکترونیک
Please let us know your email address.
پیشنهاد
Please let us know your message.

معرفی  مشاورین